การแสดงผล

+
-

ดสัมมนา “ สิทธิประโยชน์ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้ พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545” รุ่นที่ 1

29 ม.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...

24 ม.ค.67 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการ จัดสัมมนา  “ สิทธิประโยชน์ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้    พระราชบัญญัติ งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545” รุ่นที่ 1
พร้อมทั้งมอบเช็คเงินช่วยเหลืออุดหนุนฯ    โดยมีนายสุจินต์  วาจากิจ     รอง ผวจ.
สมุทรปราการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  และ หน.ส่วนราชการ    ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมได้เยี่ยมชมบูธให้คำปรึกษา  ภายใต้ พรบ.
ซึ่งมีสถานประกอบกิจการ  185 แห่ง   จัดส่ง จนท.ฝ่ายบุคคล เข้าร่วมสัมมนา  รวม
185 คน    ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการ
   
   ทั้งนี้ สปก.ที่ได้ขึ้นทะเบียน กับ    สพร.1  สมุทรปราการ ทั้งสิ้น  1,471  แห่ง   โดยได้กำหนดจัดสัมมนารวม 3 รุ่น