ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์(-) 280 ปกติ 23 เมษายน 2567 7 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
2 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 ปกติ 23 เมษายน 2567 25 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว สมัคร
3 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 23 เมษายน 2567 27 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เต็ม
4 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(-) 280 ปกติ 23 เมษายน 2567 7 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
5 ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ปกติ 23 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย สมัคร
6 การทำศิลปะประดิษฐ์ เพื่อการค้าตลาดออนไลน์(-) 30 ปกติ 24 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
7 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ปกติ 24 เมษายน 2567 28 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
8 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ฝึกอบรมที่บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สาขาอำนาจเจริญ)) 30 ปกติ 25 เมษายน 2567 29 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เต็ม
9 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 29 เมษายน 2567 3 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
10 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม 30 ปกติ 29 เมษายน 2567 3 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ สมัคร
11 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือแรงงานอิสระที่มีพื้นฐานด้านอาชีพที่สมัครอบรม) 30 ปกติ 29 เมษายน 2567 3 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
12 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ปกติ 30 เมษายน 2567 20 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม เต็ม
13 ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC(ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น) 280 ปกติ 1 พฤษภาคม 2567 1 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เต็ม
14 ผู้ประกอบอาหารไทย(รับสมัครผู้มีอายุระหว่าง 15 -25 ปีเท่านั้น ฝึกที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น) 280 ปกติ 1 พฤษภาคม 2567 30 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
15 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก(ฝึกที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ผู้สมัครอายุระว่าง 15 - 25 ปีเท่านั้น) 280 ปกติ 1 พฤษภาคม 2567 1 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
16 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร(ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น) 280 ปกติ 1 พฤษภาคม 2567 1 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
17 การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1( รุ่นที่ # 4 | รายละเอียดเพิ่มเติม ... LINE OA : @078oayez ) 30 ออนไลน์ 1 พฤษภาคม 2567 31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
18 การประกอบอาหารจานเดียวเชิงธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 1 พฤษภาคม 2567 7 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม
19 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ปกติ 1 พฤษภาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม เต็ม
20 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น) 280 ปกติ 1 พฤษภาคม 2567 1 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
21 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ปกติ 4 พฤษภาคม 2567 7 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ เต็ม
22 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ปกติ 4 พฤษภาคม 2567 7 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ เต็ม
23 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ปกติ 6 พฤษภาคม 2567 10 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว สมัคร
24 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ปกติ 6 พฤษภาคม 2567 3 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม เต็ม