การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นางพนิดา - จิตอารีย์ - หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเย็บจักรอุตสหกรรม ระยะเวลาการฝึก 320 ชั่วโมง
นายพิบุญ - กับปหะ - หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระยะเวลาการฝึก 560 ชั่วโมง