การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 07/05/2562
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 07/04/2562
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 07/04/2562
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 04/02/2562
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 04/02/2562
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 06/12/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561 08/11/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 11/10/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561 10/09/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561 10/09/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 03/07/2561
รายงานงบการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับงวดสิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2561.pdf 25/06/2561