การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 16/02/2565
งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 07/01/2565
งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 14/12/2564
งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 14/12/2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 18/10/2564
งบทดลอง เดือนกันยายน 2564 12/10/2564
งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2564 05/10/2564
งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2564 04/08/2564
งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2564 08/07/2564
งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2564 06/07/2564
งบทดลอง เดือนเมษายน 2564 06/07/2564
งบทดลอง เดือนมีนาคม 2564 06/07/2564