การแสดงผล

+
-

การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

21 มิ.ย. 2567 00:00:00

...

การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท/ครั้ง อัตราดอกเบี้ย 0% ระยะเวลาชำระคืนสูงสุด 18 เดือน สำหรับผู้ที่สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 0 3487 9072 กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน