การแสดงผล

+
-

วางแผนอบรมดีมีชัยไปกว่าครึ่ง แถมได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 200 บาท/คน

5 มิ.ย. 2567 00:00:00

...

คำตอบของสัดส่วนการฝึกอบรม อยู่ในขั้นตอนนี้ครับ

ติดต่อสอบถามการบันทึกข้อมูลจำนวนลูกจ้างประจำปี 2567

ได้ที่ 034-879320 ต่อ 105

(กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน)