การแสดงผล

+
-

กรมพัฒน์ มอบเงินช่วยเหลือฯ

25 เม.ย. 2567 00:00:00

...

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการที่พัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ตามประกาศข้อ 7 ผู้ประกอบกิจการที่ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง ในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ70

 

 

จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

1. บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด จำนวนเงิน 21,600  บาท

2. บริษัท เอฟ ทรานสปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 5,200  บาท

3. บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด จำนวนเงิน 95,800 บาท

4. บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด จำนวนเงิน 29,600 บาท