การแสดงผล

+
-

ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

23 เม.ย. 2567 00:00:00

...

 

วันที่ 23 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน? 27? สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์ภารกิจ 4 ด้าน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในเรื่องการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ และการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 ให้แก่สถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 6 ประจำเดือนเมษายน 2567 จำนวน 4 แห่งดังนี้

 

1. บริษัท หัวไทย สตรอง พรีซิสชั่น อินดัสทรี จำกัด

 

 

2. บริษัท บัญญัติ อุตสาหกรรม 1998 จำกัด

 

 

3. บริษัท โตด้า พีวีซี เลเธอร์ จำกัด

 

 

4. บริษัท โกลด์ โปรเวิร์ค จำกัด