ไทย

การแสดงผล.

+
-

สมัครฝึกอบรม

การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อฟิลเล็ท

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร