การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ข้อมูล ณ 6 มิ.ย. 2559 06/06/2559
ผลดำเนินงานประจำปี2559 ข้อมูล ณ 29 เมษายน 2559 18/05/2559
ผลดำเนินงานประจำปี2559 ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2559 18/05/2559
ผลดำเนินงานประจำปี2559 ข้อมูล ณ 15 มีนาคม 2559 18/05/2559