การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการติดตั้งโรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

29 มิ.ย. 2566 00:00:00

...
...
...
...

             วันที่ 28 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร  ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการติดตั้งโรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านโคกเลาะ ตำบลขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร