การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ดำเนินการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

27 เม.ย. 2566 09:32:52

...
...
...
...
...
...

                 วันที่ 26 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  ดำเนินการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการทดสอบ) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 15 คน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน(facilitator)ให้ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สามารถขับเคลื่อนภารกิจการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้อย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร