การแสดงผล

+
-

ผู้บริหารกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ

7 เม.ย. 2566 09:08:42

...
...
...
...
...
...
                 วันที่  5 เมษายน 2566  เวลา 10.00 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายนางสาวกรจิรัฏฐ์  พงจันทร์ศธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางเธียรรัตน์  นะวะมะวัฒน์  โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งได้รับมอบหมายจากนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และออกหน่วยบริการด้านแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมีนายออมสิน คำมุก นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ พันตำรวจเอกวุทธยา สิงห์กิ้ง ผู้กำกับการตำรวจตระเวณชายแดน 23 พันตำรวจตรีกำจัด  ผาใต้ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย  ต.แมดนาถ่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
 
ทั้งนี้ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย  
1. มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่โรงเรียนฯ โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร จัดหา สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ อย่างละ 21 โหล 
2.ส่งมอบพื้นที่ปูกระเบื้อง จากผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม จำนวน 100 ตารางเมตร (พื้นที่ประกอบอาหารของโรงเรียน) 
3.เยี่ยมชมการฝึกอบรม ตามโครงการแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่ หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 – 6 เมษายน 2566 
4.เยี่ยมชมการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริด
5.เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากการฝึกอบรม กลุ่ม ทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านเชิงดอย
6.เยี่ยมชมการให้บริการตัดผม
7.เยี่ยมชมการให้บริการถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์