การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร จัดฝึกอบรมแรงงาน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

29 มี.ค. 2566 00:00:00

...
...
...

               วันที่ 29 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร โดยฝ่ายแผนงานและประเมินผล จัดโครงการฝึกอบรมแรงงาน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่ (ผู้สูงอายุ) หลักสูตรการแปรรูปเนื้อสัตว์และตลาดออนไลน์ (จำนวน 24 ชั่วโมง)ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ตำบลพังข้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร