การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ดำเนินโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

22 มี.ค. 2566 15:43:33

...
...
...

                      สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ดำเนินโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการประกอบอาหารและขนมเพื่อประกอบอาชีพ ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง โดยมีนายชัยรัตน์ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานและนายชัยณรงค์ อ่างคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง เป็นประธานในการปิดฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้รับการฝึก