การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เข้าร่วมประชุมหารือและประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม หลักสูตรการซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน(โดรน)

24 พ.ย. 2565 09:09:48

...
...
...

                 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร  นายชัยรัตน์  ฉัตรศุภกุล ผู้อำนายการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เข้าร่วมประชุมหารือและประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม หลักสูตรการซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน(โดรน) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อำเภอพรรณนานิคม และ นายเอกพร รักความสุข  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยมี นายยรรยงค์ พรมศร นายอำเภอพรรณนานิคม เป็นประธาน