การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

22 พ.ย. 2565 08:45:58

...
...
...
              วันที่21 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร  ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป ช่างฝีมือและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ จำนวน ๑๑ คน  เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
             นายชัยรัตน์ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เข้าเยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ด้วยระบบการทดสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ E-testing พร้อมให้คำแนะ ความจำเป็นที่ช่างไฟฟ้าต้องมี "การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการขอหนังสือรับรองความรู้สามารถ" โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบด้วยระบบ E-tsting จำนวน 11 คน และทดสอบภาคความสามารถ จำนวน 8 คน