การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

22 พ.ย. 2565 08:42:17

...
...
...

              วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565  โดยมี นายพิสิษฐ์  แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทสรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร