การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครฝึกอบรม เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์อย่างมืออาชีพให้กับช่างมืออาชีพ

15 ส.ค. 2565 10:58:33

...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร โดยนายยุทธจักร คงคำ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับ บริษัทมาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จำหน่ายเครื่องปรับอากาศมาเวล Mavell Mr.Albert Tan ผู้จัดการฝ่ายขาย ร่วมพัฒนาเครือข่ายช่างเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ ด้วยหลักสูตรเทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์อย่างมืออาชีพ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมช่างเพื่อการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 65 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร Mavell Air Thailand