การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2567

23 พ.ย. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...

                 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2567  เพื่อพิจารณาปฏิทินการดำเนินงานตามโครงการฯ หลักสูตรที่จะเปิดฝึกอบรม และมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ต่อไป โดยมีนางรณิดา  เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเทสรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร