การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560

13 ก.ย. 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

13 ก.ย. 2559

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560

8 ก.ย. 2559

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

1 ก.ย. 2559

ประกาศการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

12 ก.พ. 2559

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2559

17 ก.ย. 2558

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ก.ย. 2558