การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และจ้างเหมาบริการงานทำความสะำีอาดปีงบประมาณ 2561

9 ก.ย. 2560

ประกาศการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

30 ม.ค. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

21 ต.ค. 2559

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง

10 ต.ค. 2559

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาพนักงานดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2560

26 ก.ย. 2559

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560

26 ก.ย. 2559

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560

21 ก.ย. 2559

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

13 ก.ย. 2559

สอบราคาจ้างเหมาพนักงานดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อมประจำปีงบประมาณ 2560

13 ก.ย. 2559