การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

สนพ.สระแก้วประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด และจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้และสนามหญ้า

7 ธ.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

12 ก.พ. 2563

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องประกวดราคาซื้อ

31 ม.ค. 2563

ร่างประกาศจังหวัดสระแก้ว

27 ม.ค. 2563

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ก.ย. 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้สนามหญ้า และจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ก.ย. 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.ย. 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.ย. 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.ย. 2560