การแสดงผล

+
-

สนพ.สระแก้ว รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ระว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565

14 ส.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ระว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว  ในตำแหน่ง
1. พนักงานเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 1 อัตรา 
2. ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดตามประกาศแนบ

ไฟล์แนบ :