การแสดงผล

+
-

สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมช่างไฟฟ้ากับช่างแอร์

9 ส.ค. 2565 00:00:00

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว  เปิดรับสมัครฝึกอบรม  หลักสูตร

1.ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร   จำนวน  20 คน
2.สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  จำนวน  20 คน
ระยะเวลาฝึก 42 ชั่วโมง (7วัน)  ฝึกระหว่างวันที่ 22 - 26 และ29-30 สิงหาคม 2565 ได้แต่เวลา 09.00 - 16.00น.
ระหว่างฝึกมีเงินค่าอาหารให้ 120 บาท
ฝึกจบสามารถเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และหากผ่านสามารถขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถได้ทันที 
คุณสมบัติ ต้องมีอายุ 18-59 ปี    สามารถโทรศัพท์สมัครได้ 08 9490 2559  อ.กิตติภพ