การแสดงผล

+
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

22 ก.ย. 2564

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ขอประกาศผู้ชนะการประมูล ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จ้างเหมาบริการ ดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตามเอกสารที่แนบ