การแสดงผล

+
-

สนพ.สระแก้วขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาบริการ

1 ก.ย. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จ้างเหมาบริการงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเอกสารที่แนบ

ไฟล์แนบ :