การแสดงผล

+
-

สนพ.สระแก้วประกาศขายทอดตลาด

7 มิ.ย. 2564

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ ขายโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 55 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ :