การแสดงผล

+
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

12 ก.พ. 2563

...

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมทิก ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๓๐๐ แอมป์ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องเชื่อมมิก/แม็ก ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๔๐๐ แอมป์ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ไฟล์แนบ :