การแสดงผล

+
-

การฝึกทักษะออนไลน์ 5 หลักสูตรใหม่ จาก Microsoft

DSD Online Training

 

เดือนกรกฎาคม 2565 นี้

 

สำหรับผู้สนใจ Upskill เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณยิ่งขึ้นไปอีก 

เราขอเชิญท่านเข้าฝึกอบรมผ่านการฝึกทักษะออนไลน์จาก Microsoft  5 หลักสูตรด้วยกัน ได้แก่
 

 1. Microsoft Word Intermediate >> Click
   
 2. Microsoft PowerPoint Intermediate >> Click
   
 3. Microsoft Excel Intermediate >> Click
   
 4. Microsoft Sway >> Click
   
 5. Basic Cybersecurity >> Click

 

DSD Online Training "เปิดกว้าง สร้างโอกาส ต่อยอดอย่างยั่งยืน"

 

สมัครง่าย ฝึกฟรี ทุกที ทุกเวลา 

 

ฝึกและสอบผ่านตามเกณฑ์มีวุฒิบัตรให้ด้วย