การแสดงผล

+
-

วารสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (DSD News) ปีที่ 11 ฉบับที่ 50 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)

27 ก.พ. 2566 00:00:00

...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ขอเชิญทุกท่านร่วมอ่านและประชาสัมพันธ์วารสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (DSD News) ปีที่ 11 ฉบับที่ 50 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK)
 
mail DSD News ฉบับนี้ เริ่มต้นปีงบประมาณ 2566 ด้วยภารกิจด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเข็มข้น ในขณะที่ประเทศไทยนั้นเริ่มเปิดประเทศ แต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ยังคงอยู่ เราทุกคนก็ยังต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อไป ขณะเดียวกันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ยังเดินหน้าเสริมแกร่งให้กำลังแรงงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอาชีพให้ทหารก่อนปลดประจำการ การให้บริการ นวด-สปา ในการประชุม APEC 2022 ซึ่งได้รับคำชมมากมาย และในวารสารฉบับนี้ ยังมีการเปลี่ยนคอลัมน์ใหม่ให้เข้ากับภารกิจในปัจจุบัน คือ Gig woker โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 อีกด้วย
 
คลิกลิงค์เพื่ออ่านวารสาร >>> https://online.fliphtml5.com/jfplj/iewz/?fbclid=IwAR0mgVTL32lV2KC9VjKaPJUvVXkDlPr0Xh-QqbJVZSI4we5KnA42KckZoGg#p=1