การแสดงผล

+
-

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยบ้านแถว คอนกรีตเสริมหล็ก 1 ชั้น 3 คูหา ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

16 ม.ค. 2566 00:00:00

ไฟล์แนบ :