การแสดงผล

+
-

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และดูแลต้นไม้สนามหญ้าสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

7 ธ.ค. 2565

ตามประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และดูแลต้นไม้สนามหญ้าสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นั้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี

ไฟล์แนบ :ประกาศยกเลิก