การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ร่วมกับ กสทช. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง เปิดอบรมฟรี!!! สำหรับผู้ว่างงาน หรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

31 ส.ค. 2565 17:30:50

...
...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง  ร่วมกับ กสทช. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง เปิดอบรมฟรี!!! สำหรับผู้ว่างงาน หรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าอบรมครบ 3 วัน 
วันสุดท้ายผ่านการฝึกรับวุฒิบัตรพร้อมค่าอาหาร 720 บาท ด้วยครับ
??  หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 
รุ่น 3 วันที่ 21-23 ก.ย. ณ ห้องอบรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
 
?? รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ (25 ที่นั่ง)
?? 038 683 951 ต่อ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน