ไทย

การแสดงผล.

+
-

สมัครฝึกอบรม

การออกแบบเฟิร์มแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูงในงานควบคุมและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในงานอุตสาหกรรม Arduino platform

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง