การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ครั้งที่1/2565 สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ1

17 มี.ค. 2565 15:57:04

...
...

วันที่ 17 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ครั้งที่1/2565 สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ1 ของ บริษัท รูทดี จำกัด ณ ห้องประชุม โรงแรม บลูมังกี้ ฮับแอนท์โฮเทล ระนอง