การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้สนามหญ้า และสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ก.ย. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ก.ย. 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ต.ค. 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ต.ค. 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 ก.ย. 2560

ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้สนามหญ้าสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ก.ย. 2560

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ก.ย. 2560

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ก.ย. 2560

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

3 ก.พ. 2560