การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ุ6 เดือนหลัง)

10 มี.ค. 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ก.ย. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้สนามหญ้า และสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ก.ย. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ก.ย. 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ต.ค. 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ต.ค. 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 ก.ย. 2560

ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้สนามหญ้าสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ก.ย. 2560

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ก.ย. 2560