การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรการติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 12565

10 พ.ค. 2565

ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ประจำเดือนเมษายน 2565

28 เม.ย. 2565

รับสมัครฝึกอบรมและรับสมัครวิทยากร หลักสูตร กรเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

26 เม.ย. 2565

การออกแบบผลิตภัณฑ์จากการปักผ้า

25 เม.ย. 2565

วารสาร DSD News ฉบับที่ 47

5 เม.ย. 2565

รับสมัครผู้สูงอายุเข้าฝึกอบรมการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากการปักผ้า รุ่นที่ 3

28 มี.ค. 2565

หลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1/2565

15 มี.ค. 2565

หลักสูตรการเป็นหัวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1/2565

15 มี.ค. 2565

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ครั้งที่ 2

10 มี.ค. 2565