การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

14 ธ.ค. 2564

ประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว

14 ธ.ค. 2564

ประชุมร่างแผนพัฒนากำลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ.2565-2570

8 ธ.ค. 2564

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

7 ธ.ค. 2564

กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”

3 ธ.ค. 2564

การออกแบบผลิตภัณฑ์จากการปักผ้า รุ่นที่ 1/2565

29 พ.ย. 2564

การสร้างการบริการที่ประทับใจ รุ่นที่ 1/2565

29 พ.ย. 2564

หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นเหนือศรีษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น

26 พ.ย. 2564

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1

23 พ.ย. 2564