การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ประจำเดือนมกราคม 2565

25 ม.ค. 2565

หลักสูตร PLC ระดับ 1

23 ม.ค. 2565

หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1/2565

19 ม.ค. 2565

รับสมัครการคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายนอกระบบดีเด่น

11 ม.ค. 2565

รับสมัครฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

10 ม.ค. 2565

รับสมัครวิทยากรและฝึกอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร PLC ระดับ 1

10 ม.ค. 2565

รับสมัครฝึกอบรม และรับสมัครวิทยากร 6 หลักสูตร

22 ธ.ค. 2564

หลักสูตรเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด

22 ธ.ค. 2564

หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากการปักผ้า

21 ธ.ค. 2564