การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

8 ส.ค. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

23 มิ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

8 ก.พ. 2566

ประกาศเลื่อนการทดสอบ ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถ เพื่อคัดเลือกลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

25 ม.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

23 ม.ค. 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

4 ม.ค. 2566

รับสมัครฝึกอบรมให้กับผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด - 19 และผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งสินค้า

19 ก.ย. 2565

DSD Online Training เดือนกรกฎาคม 2565 นี้

8 ก.ค. 2565

รับสมัครฝึกอบรมและรับสมัครวิทยากร หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า

22 มิ.ย. 2565