การแสดงผล

+
-

ประกาศ ประกวดจ้างเหมาบริการ 4 สัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6 ต.ค. 2566

...

ประกาศ ประกวดจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 สัญญา

1. จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า

2. จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด

3. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

4. จ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดไฟล์แนบ

 

ไฟล์แนบ :