การแสดงผล

+
-

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)

1 พ.ค. 2566

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ :