การแสดงผล

+
-

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

22 มี.ค. 2566

...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ :