การแสดงผล

+
-

รับสมัครฝึกอบรมให้กับผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด - 19 และผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งสินค้า

19 ก.ย. 2565 14:45:13

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครฝึกอบรมให้กับผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด - 19 และผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งสินค้า (Rider) จำนวน 3 หลักสูตร

1. การจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์

2. การติดตั้งและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น

3. การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึก

1.เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการส่งสินค้า

2.มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์

3.อายุตั้งแต่ 18 แต่ไม่เกิน 60 ปี

4.สามารถเข้าฝึกอบรมได้ครบทั้ง 3 วัน

สมัครได้ที่ https://forms.gle/Ybe9uGPZP5zDNEft5

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 032-909666