การแสดงผล

+
-

รับสมัครฝึกอบรมและรับสมัครวิทยากร หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า

22 มิ.ย. 2565 00:00:00

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์รับสมัครฝึกอบรมและรับสมัครวิทยากร หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง 

ไฟล์แนบ :