การแสดงผล

+
-

กิจกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า (น้ำ ไฟฟ้า)

17 พ.ค. 2567 00:00:00

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายศักดิ์ศรี  เส้งเตง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า (น้ำ ไฟฟ้า)   การให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน ช่วยกันคนละไม้คนละมือก็สามารถช่วยชาติประหยัดงบประมาณในการจัดหาพลังงานมาใช้ได้และยังช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นอีกด้วย

 

ไฟล์แนบ :