การแสดงผล

+
-

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์สินค้าอัตราย เพื่อการขนส่งข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT)

10 เม.ย. 2567 00:00:00

...

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย (HALA) ประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์สินค้าอัตราย เพื่อการขนส่งข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT)