การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
น.ส.สายรุ้ง - อายุกลาง - นวดไทยเพื่อสุขภาพ
นางสาวจินตนา - ทวิลา - นวดไทยเพื่อสุขภาพ
นางสาว ธิดารัตน์ - ชูยงค์ - นวดไทยเพื่อสุขภาพ
นางสาวเจนจิรา - ชัยมาลา - นวดไทยเพื่อสุขภาพ
นางสาวปณิตา - พิษสระ - พนักงานผสมเครื่องดื่ม ปี 2556
นางสาวภรภัทร - รัตนไตรศรี - หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา พนักงานผสมเครื่องดื่ม รุ่นที่ 1/2558